home Fundación Randstad Proyectos administración pública volver Ayudas 2023-2025 con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

ayudas 2023-2025 con lanbide-servicio vasco de empleo.

Ayudas 2023-2025 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

¿en qué consiste?

El programa consiste en el acompañamiento y orientación personalizado como elementos clave de las políticas activas de empleo, que mejoran la empleabilidad de las personas y facilitan su acceso al mercado laboral. La personalización se entiende como un pilar clave de los modelos de intervención y del éxito de sus resultados, siendo necesario avanzar de manera decidida en la configuración de servicios especializados que se adapten a las necesidades y realidades de cada colectivo y persona. Es decir, modelos de intervención que permitan el diseño de verdaderos itinerarios de inserción personalizada.  

Mediante esta convocatoria de ayudas, Lanbide determina las acciones y servicios de orientación para cuya ejecución se precisa la colaboración de entidades externas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, convocándose las ayudas destinadas a su financiación.  

Cofinanciación de Lanbide Servicio Vasco de Empleo y del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE Plus de País Vasco, 2021-2027.

Cantidad subvencionada: 47.150 euros.

zertan datza?

Programa honetan, laguntza eta orientazio pertsonalizatua ematen dira enplegu-politika aktiboen funtsezko elementu gisa, pertsonen enplegagarritasuna hobetzen dutenak eta lan-merkatuan sartzea errazten dutenak. Pertsonalizazioa esku-hartze ereduen eta horien emaitzen arrakastaren funtsezko zutabe gisa ulertzen da, eta beharrezkoa da talde eta pertsona bakoitzaren beharretara eta errealitateetara egokituko diren zerbitzu espezializatuen konfigurazioan modu irmoan aurrera egitea. Hau da, gizarteratze pertsonalizatuko benetako ibilbideak diseinatzea ahalbidetzen duten esku-hartze ereduak.

Laguntzen deialdi honen bidez, Lanbidek orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak zehazten ditu, eta horiek gauzatzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik kanpoko erakundeen laguntza behar da. Horiek finantzatzeko laguntzen deialdia egiten da.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa, Euskadiko EGIF Plus Programaren esparruan, 2021-2027.

Diruz lagundutako zenbatekoa: 47.150 euro.